Erida Technologies success story

It was very important for Liana Hovhannisyan to base her business in her hometown, Gyumri. After living in the US for several years she moved back to Armenia and founded Erida Technologies in 2016. Working with local and international companies, Erida technologies provides high quality software development and testing services for web, mobile and desktop applications.

Leading a company where 8 to 10 professionals work is a huge responsibility, which inspired Liana to think of a way to automate the payroll process. Two years ago, they joined Himnark as freemium users; as their business expanded and their team grew, they became premium users.

“It was all about excel files and hours of calculations in the past. Now, it’s just a single click and it’s done,” Liana says. Calculating vacation accrual is the feature she likes most about Himnark.

Erida Technolodies_1
Erida Technologies team

She believes that Himnark allows her employees to use the vacation time that they have accumulated or get paid for their unused time, therefore both the employer and the employee can keep track of the leave time and vacation accruals. But most importantly, being very well adjusted to the labor laws of Armenia and its integration into the Armenian banking system are the features that make it stand out in the Armenian labor market according to Liana.

Erida Technologies team 2

 

 

“It is also user friendly, affordable and the team is highly responsive to their customers. Whether you’re tech savvy or not you can use it without any difficulty and with the regular improvements that the team makes, Himnark can be one of the easiest ways for your payroll administration,” she says.

Խորհուրդներ, պատմություններ և փորձագիտական կարծիքներ։ Ստացե՛ք այս ամենը նաև էլ․ փոստով

Հիմնարկը մշակում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարչական գործառույթների ավտոմատացման արդի լուծումներ՝ օգնելով գործարարներին ազատվել առօրյա ձանձրալի անելիքներից և վայելել ստեղծագործ աշխատանքի հաճույքը։

Հիմնարկ

Ներբեռնումներ

Կապվեք մեզ հետ

Հիմնարկ ՓԲԸ © 2018-2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են