Ստանդարտ փաթեթ

Հիմնարկ Մարդիկ
Դ 1000* Մեկ աշխատակիցը
  • Տարեկան բաժանորդագրության դեպքում՝ 833 Դ*

Պրեմիում փաթեթ

Հիմնարկ Մարդիկ
Դ 2000* Մեկ աշխատակիցը
  • Տարեկան բաժանորդագրության դեպքում՝ 1667 Դ*

Հաճախ տրվող հարցեր

Համակարգը հասանել է ամսական վճարով՝ ըստ աշախատկիցների թվի: Չկա ծրագրի ձեռքբերման կամ թարմացումների ակտիվացման լրացուցիչ վճար:

Օգտագործողի հաշվին կարող են կցվել անսահմանափակ թվով հիմնարկներ։ Հաշվապահական գրասենյակի աշխատակիցը կարող է գրանցել իր կողմից սպասարկվող հիմնարկները և յուրաքանչյուր հիմնարկի ներկայացուցչին հրավիրել միանալու համապատասխան միջավայրին։ Հրավիրված օգտագործողները կտեսնի միայն իրենց կցված հիմնարկները։

Այո, կայքում նշված գները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը։

Աշխատակիցների քանակը որոշվում է ձեր հաշվով գրանցված բոլոր հիմնարկներում այն աշխատակիցների քանակով, որոնք ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ունեն գործող աշխատանքային պայմանագիր։

Ամսական հաշվի արժեքը հաշվարկվելու է տվյալ ամսվա ընթացքում տվյալ ընկերությունում ակտիվ աշխատանքային պայմանագրեր ունեցած աշխատակիցների քանակով։

Տարեկան բաժանորդագրության (ՏԲ) պայմանագրում ֆիքսվում է կնքելու պահին գործող աշխատանքային պայմանագրեր ունեցող աշխատակիցների քանակը, և տվյալ տարվա համար ամսական բաժանորդագրավճարը հաշվարկելու համար հիմք է ընդունվում այդ թիվը։ 

Free Trial-ից հետո վճարովի փաթեթի չակտիվացման դեպքում դուք կպահպանեք հասանելիությունը համակարգին, սակայն չեք կարողանա նոր տվյալներ ավելացնել կամ փոփոխել արդեն եղածները։

Առկա է երկու փաթեթ՝ Ստանդարտ և Պրեմիում։
Ստանդարտ փաթեթի դեպքում մինչև 10 աշխատակից ունենալու դեպքում համակարգն անվճար է։ 10 և ավելի աշխատակցի դեպքում յուրաքանչյուր աշխատակցի համար՝ 1000 դրամ։ Պրեմիում փաթեթի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար` 2000 դրամ։

Յուրաքանչյուր կազմակերպության համար սահմանվում է վճարող։ Վճարող կարող է լինել թե՛ տվյալ հաշիվը գրանցած ֆիզիկական անձը, թե՛ իրավաբանական անձը։ Օգտագործողը իր կողմից սպասարկվող հիմնարկների մի մասի վճարումը կարող է կատարել իր հաշվից, իսկ մի քանի կազմակերպությունների համար որպես վճարող նշել հենց այդ կազմակերպությունները։

Օգտագործողների քանակն անսահմանափակ է:

Հիմնարկը նշված հաշվի անունով ամեն ամիս դուրս կգրի Հիմնարկ Մարդիկ համակարգի հասանելիության հաշիվը։

Տարեկան բաժանորդագրության պայմանագիր կնքելով հաճախորդը պարտավորվում է օգտվել Հիմնարկ Մարդիկ համակարգից առաջիկա տարում և դրա դիմաց ստանում է զեղչ՝ 16.67% չափով (երկու ամսվա բաժանորդագրությունը տրամադրվում է անվճար):

Տարեկան բաժանորդագրության պայմանագրի խզման դեպքում օգտագործված ամիսների համար կկիրառվի ամսական բաժանորդագրավճար՝ ամեն ամսվա համար հաշվարկելով փաստացի աշխատած աշխատակիցների քանակը: Վերահաշվարկի արդյունքում առաջացած պարտքը ենթակա է մարման պայմանագիրը խզելուց 5 oրվա ընթացքում։

Հիմնարկ ՓԲԸ-ն հաշիվները դուրս է գրելու հաջորդող ամսվա սկզբին՝ էլեկտրոնային եղանակով։ Հաշիվները դուրս են գրվելու այն իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի անունով, ում հետ կնքվել է Հիմնարկ Մարդիկ համակարգի օգտագործման պայմանագիրը։

Հիմնարկը մշակում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարչական գործառույթների ավտոմատացման արդի լուծումներ՝ օգնելով գործարարներին ազատվել առօրյա ձանձրալի անելիքներից և վայելել ստեղծագործ աշխատանքի հաճույքը։

Հիմնարկ

Ներբեռնումներ

Կապվեք մեզ հետ

Հիմնարկ ՓԲԸ © 2018-2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են